Personale

 Alle ansatte er i botilbuddet introduceret til den individuelle pædagogiske indsats over for den enkelte borger. Personalet arbejder bl.a. ud fra Neuropædagogisk metode, med relevante kommunikationsmidler og tolker professionelt i situationen.

Se Ethos værdigrundlag her.