Erhvervet hjerneskade

Ethos-Bosted, har særlige botilbud til borgere med erhvervede hjerneskader. Der etableres med udgangspunkt i borgerens funktionsnedsættelser et enkeltmandstilbud, hvor borgeren har egen lejlighed og personale. Der er tale om et helhedstilbud, der inkluderer § 107 botilbud samt § 104 matrikelløst dagtilbud. Bostedet er godkendt af Tilsynsenheden for hovedstaden. Oplysninger om metode samt faglige tilgange findes både her på hjemmesiden og på tilbudsportalen