Aflastning

Hvis der opstår en særlig situation omkring en borger der gør, at denne ikke fungerer i sin dagligdag, kan Ethos etablere et ophold eller en særlig støtte i hjemmet.
Formålet er at skabe den nødvendige tryghed, gennem en anerkendende neuropædagogisk tilgang, hvilket giver mulighed for en positiv udvikling i adfærd.
Hvis der er tale om et ophold i eks. et sommerhus vil Ethos ligeledes sikre at borgeren sluses tilbage i sit hjem med støtte samt overlevering til personale/familie, således at det opnåede resultat kan vedligeholdes. Dette vil mindske risiko for tilbagefald til tidligere adfærd.