Pris

Prisen inkluderer en normering 1:1 pr. døgn.
Betalings kommune afregner selv med borger for kost og husleje, dette er ikke fratrukket i taksten.Der henvises til tilbudsportalen hvor der er yderligere oplysninger.