Ledersparring

Vi giver ledersparring til ledelse i såvel dag og døgntilbud. Sparringen kan gives til de problemstillinger der kan opstå og hvor det vil være hensigtsmæssigt at få andre øjne på.

Sparringen gives såvel til enkelte leder som til lederteams. Sparringen gives inden for følgende temaer:

Økonomi:  Hvis økonomien har svært ved at holde kan vi komme med input til omlægning af denne, således at der bliver mere luft.
Samarbejdsproblemer: Teams der har problemer omkring samarbejde, her kan vi komme med input til modeller for løsning.

Vores måde at gribe det an på er, at vi deltager i jeres ledegruppemøder, hvor vi sammen finder frem til den løsning der bedst passer til jeres kultur.