Udredning

En neuropædagogisk udredning, kan hjælpe til med at sikre at borgeren tilbydes den rette pædagogiske indsats, hvor der tages de nødvendige hensyn til borgeren.

Ethos kan gennemføre en sådan udredning, for hjemmeboende i samarbejde med nærtstående pårørende.

Udredningen benyttes herefter som udgangspunkt i den fremadrettede pædagogiske indsats.