Værdigrundlag

Virksomheden hedder  Ethos – Bosted, da  ethos  er dækkende for de værdier vi står for.
Vi vægter etikken i arbejdet højt, at vi gør det vi siger og siger det vi gør. Vi går foran  viser vejen for borgeren i bostedet .Vi  skaber billeder, som det er muligt for den enkelte at spejle sig i. Derfor er vi bevidste om, hvordan vi selv handler
og tager efterfølgende refleksive drøftelser med hinanden om, hvad vi i situationen kunne have gjort anderledes. På den måde vil vi hele tiden skabe udvikling på alle planer. Vi vil være opmærksomme på, at være lydhør for borgerens ønsker
evt. gennem professionel tolkning, da vores mål er størst mulig selvbestemmelse for borgeren.
Vi vil støtte og hjælpe den enkelte borger til at opnå, eller genvinde, evnen til at deltage aktivt og ligeværdigt i hverdagslivet,
og de sociale fællesskaber som vedkommende kunne ønske sig at deltage i.
Borgeren skal opleve sig selv som et selvstændigt og aktivt menneske, der mødes med anerkendende tilgang.
Personalet skal støtte og udvikle relation, med stor respekt for borgerens integritet.