Støtte i eget hjem

Ethos tilbyder støtte i eget hjem. Der er mulighed for at tilbyde en total løsning  efter  servicelovens § 83 og § 85. Støtten tilrettelægges i samarbejde med kommune og pårørende.  Det tilstræbes at det er en fast medarbejdergruppe der er omkring borgere. Der tages udgangspunkt i borgerens ressourcer og interesser i forhold til den støtte der gives.