Historie

Ethos-bosted åbnede 1. januar 2012 i Dronningmølle. Her var er der plads til 2 borgere. Borgerne boede i egne lejligheder, med særskilte personalegrupper.

Med baggrund i efterspørgsel  udvidede vi  i 2014  og 2015 til at have 5 borgere og i den forbindelse flyttede vi fra Dronningmølle
Vi har to selvstændige boliger i Hundested og fire selvstændige boliger i Annisse Nord.

Enkeltmandsprojekterne omfatter borgere med senhjerneskader, borgere med medfødt / tidligt opståede hjerneskader samt borgere med autismespektrum.

Ethos har siden opstarten, haft samarbejde med relevante aktører bl.a. VISO, dette for at tilpasse indsatsen til den enkelte borger. Vi vægter etikken i arbejdet meget højt og sætter borgens behov i centrum.